24. 5. - Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu, Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.,
zajtra .25. 5. - Zakončenie Paschy, Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy sv. a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána..

obrázok


Christos Voskrese!
Slávnosť prekrásna, slávnosť Pánova, Pascha. Svitol nám svätý deň Vzkriesenia. Druh druha radostne pozdravme! Ó, deň blažený, ty si nás zbavil smútku, lebo z hrobu svojho dnes, ako zo svadobnej komnaty vyšiel Kristus. Ženy šťastím naplnil a prikázal: „Oznámte to apoštolom!“
Požehnané sviatky Kristovej Paschy a radosť z Jeho Vzkriesenia v modlitbách vyprosuje


o. Pavol

Voistinu Voskrese!


ROZPIS BOHOSLUŽIEB A ICH ČAS NÁJDETE V KOLÓNKE "BOHOSLUŽBY"


grkat.drienica.sk

(web document)Rok sv. Jozefa


(web document)Vladyka Vasiľ: Keď sa ohlasovanie Božej pravdy stane nepohodlným...


(web document)Ochrana osobných údajov


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

počet prístupov:
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
294837 4090
103424 5090