3. 4. - Prvý piatok v mesiaci. Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora.,
zajtra .4. 4. - Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley..


obrázok

Kristus medzi nami!

Milí priatelia, vítame Vás na stránke našej Gréckokatolíckej farnosti Drienica.

Farnosť je spoločenstvo veriacich ľudí, pre ktorých je Ježiš Kristus jediný Spasiteľ. On je ich priateľ, učiteľ a sprievodca na životnej ceste,  aby svoj život žili radostne,  napriek ťažkostiam a bolestiam.
On – Ježiš je ten, ktorý odišiel pripraviť miesto každému človekovi a na nás je, aby sme svojim životom tento cieľ – miesto v nebi – dosiahli.

Prajeme Vám, aby ste sa na našej stránke povzbudili viac veriť Ježišovi, viac ho milovať a nasledovať.

Mgr. Milan Mojžiš, farár


  • Piatok 3. apríla 2020 18:00 h sv. liturgia a krížová cesta
  • Sobota 4. apríla 2020 17:00 h sv. liturgia s večierňou
  • Kvetná nedeľa 5. apríla 2020 08:30 h utiereň
  • 09:30 h sv. liturgia s požehnaním ratolestí / 14:00 h veľkopôstna večiereň
  • Ratolesti budú požehnané tak, že doma ich držte v rukách a kňaz sa nad všetkými pomodli v chráme.
grkat.drienica.sk

(PDF document) Modlitby v čase pandémie


(PDF document) Je koronavírus „Božím trestom“ za hriechy ľudstva?


(PDF document) Informácie k zákazu verejných bohoslužieb


(PDF document) čo nás čaká v roku 2020?


(PDF document) Svätý Šarbel


(PDF document) Sme povrchní, až to bolí


(web document)Ochrana osobných údajov


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

počet prístupov:
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
3974634090