10.12. - Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf.,
zajtra .11.12. - 2. nedeľa pred Kristovým Narodením - svätých Praotcov. Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik..

obrázok

Ona nás naučí svojej pokore: hoci plná milosti, je len služobnicou Pána; hoci Matka Božia, predsa plniaca úlohu služobnice v Alžbetinom dome; hoci Nepoškvrnená, predsa stretá Ježiša poníženého, nesúceho svoj kríž, pod ktorým stojí ako jedna z nás, ako keby bola hriešnicou čakajúcou na rozhrešenie. Berme si z Nej príklad, lebo čím väčšie sú milosti, ktorými sme boli obdarované, o to s väčšou a nežnejšou láskou sa dotýkajme malomocných, umierajúcich, opustených, nechcených. Berme si z Nej príklad, prijímajme kríž bez ohľadu na okolnosti, za akých na nás dolieha. Nech pokora Máriinho srdca naplní moje srdce. Nauč ma, tak ako si učila Ježiša, aby moje srdce bolo tiché a pokorné a aby som oslavovala nášho Otca.


(Matka Tereza)


ROZPIS BOHOSLUŽIEB A ICH ČAS NÁJDETE V KOLÓNKE "BOHOSLUŽBY"


grkat.drienica.sk

(obrazok) OLTÁR KAMEŇ 2022


(web document)Rok sv. Jozefa


(web document)Vladyka Vasiľ: Keď sa ohlasovanie Božej pravdy stane nepohodlným...


(web document)Ochrana osobných údajov


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

počet prístupov:
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
294837 4090
103424 5090