1. 3. - Sv. mučenica Eudokia.,
zajtra .2. 3. - Tretia zádušná sobota. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup..

obrázok

S radosťou začíname požehnaný čas pôstu, zaskvejme sa svätými čnosťami, ktoré od nás žiada Kristus, náš Boh: Je to predovšetkým žiara lásky a vrúcnosť modlitby, nádhera čistoty a nábožnosti spolu s vytrvalosťou v dobrom. Pokorne ťa prosíme milujúci Kriste, daj nám milosť, aby sme sa aj my mohli pravdivo zúčastniť na tretí deň po tvojej smrti na kríži, tvojho slávneho vzkriesenia, lebo ty Zmŕtvychvstalý ožaruješ nás i celý svet svojou neporušiteľnosťou.

Sedalen z Utierne prvého pôstneho týždňa

ROZPIS BOHOSLUŽIEB A ICH ČAS NÁJDETE V KOLÓNKE "BOHOSLUŽBY"


grkat.drienica.sk

(PDF document) OLTÁR KAMEŇ 2023


(web document)Rok sv. Jozefa


(web document)Vladyka Vasiľ: Keď sa ohlasovanie Božej pravdy stane nepohodlným...


(web document)Ochrana osobných údajov


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

počet prístupov:
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
294837 4090
103424 5090