24. 3. - Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke. Náš prepodobný otec Zachariáš. Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie.,
zajtra .25. 3. - Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne - prikázaný sviatok..

obrázok
S radosťou začnime pôstny čas. Pripravme sa k duchovnému úsiliu, očisťme si dušu, očisťme s si telo a ako sa zriekame jedla, zrieknime sa aj každej vášne, nasycujme ducha dobrými skutkami v ktorých nech vládne láska, aby sme plní duchovnej radosti mali účasť na Kristovom utrpení i jeho svätej Pasche.


Sloha z večierne Syropôstnej nedele

ROZPIS BOHOSLUŽIEB A ICH ČAS NÁJDETE V KOLÓNKE "BOHOSLUŽBY"


grkat.drienica.sk

(web document)Rok sv. Jozefa


(web document)Vladyka Vasiľ: Keď sa ohlasovanie Božej pravdy stane nepohodlným...


(web document)Ochrana osobných údajov


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

počet prístupov:
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
294837 4090
103424 5090