21.1. - Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt,
zajtra .22.1. - Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský..

obrázok

Christos Raždajetsja!
Veseľte sa, spravodliví, jasajte nebesia, vysoké vrchy, radujte sa! Lebo sa narodil Kristus. Panna ako vznešený cherubínsky trón nosí pod srdcom vtelené Božie Slovo. Pastieri obdivujú narodeného, mudrci prinášajú dary Vládcovi. Anjeli mu spievajú: Nepochopiteľný Pane, sláva tebe.

Nech novonarodený Spasiteľ osvetlí vaše srdcia a rodiny svetlom lásky, pokoja, nádeje a radosti z blízkosti Boha vo vašom každodennom živote.
V modlitbách vyprosuje o. Pavol Vaľko
Slavite Jeho!


ROZPIS BOHOSLUŽIEB A ICH ČAS NÁJDETE V KOLÓNKE "BOHOSLUŽBY"


grkat.drienica.sk

(web document)Rok sv. Jozefa


(web document)Vladyka Vasiľ: Keď sa ohlasovanie Božej pravdy stane nepohodlným...


(web document)Ochrana osobných údajov


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

počet prístupov:
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
294837 4090
103424 5090