1.10. - 18. nedeľa po Päťdesiatnici. Presvätá Bohorodička Ochrankyňa (odporúčaný sviatok). Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Prepodobný Roman Sladkopevec.,
zajtra .2.10. - Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína. Sv. Andrej, blázon pre Krista..

obrázok

Poďte ľudia, pokloňme sa trojosobnému Božstvu, Synu v Otcovi so Svätým Duchom, lebo Otec pred vekmi zrodil Syna, jednopodstatného a spoluvládnuceho, i Svätý Duch prebýva v Otcovi a je oslavovaný so Synom, jediná sila, jediná podstata, jediné božstvo. Jemu sa všetci klaniame volajúc: „Svätý Bože, ty si všetko stvoril prostredníctvom Syna, spolupôsobením Svätého Ducha. Svätý Silný, ktorým sme poznali Otca a ktorým Duch Svätý prišiel na tento svet. Svätý Nesmrteľný, Duchu Utešiteľu, vychádzajúci z Otca a v Synovi prebývaš. Svätá Trojica, sláva tebe.“

(veršová sloha večierne sviatku)ROZPIS BOHOSLUŽIEB A ICH ČAS NÁJDETE V KOLÓNKE "BOHOSLUŽBY"


grkat.drienica.sk

(PDF document) OLTÁR KAMEŇ 2023


(web document)Rok sv. Jozefa


(web document)Vladyka Vasiľ: Keď sa ohlasovanie Božej pravdy stane nepohodlným...


(web document)Ochrana osobných údajov


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

počet prístupov:
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
294837 4090
103424 5090