3. 7. - 4. nedeľa po Päťdesiatnici, Svätý mučeník Hyacint.,
zajtra .4. 7. - Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky biskup, Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu..

obrázok


Oslavujeme Päťdesiatnicu, príchod Svätého Ducha, ponuku sľubu a splnenie nádeje. Tajomstvo, ktoré je veľké a úžasné. Preto Ti, Stvoriteľ všetkého, spievame: Pane sláva Tebe.


(sloha z večierne sviatku Päťdesiatnice)
ROZPIS BOHOSLUŽIEB A ICH ČAS NÁJDETE V KOLÓNKE "BOHOSLUŽBY"


grkat.drienica.sk

(web document)Rok sv. Jozefa


(web document)Vladyka Vasiľ: Keď sa ohlasovanie Božej pravdy stane nepohodlným...


(web document)Ochrana osobných údajov


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

počet prístupov:
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
294837 4090
103424 5090